GreenIntelligence tarkoittaa ekologista tuotantoa.

GreenIntelligence-toimintaperiaate takaa tuotannossamme maksimaalisen energiatehokkuuden sekä ekologisuuden. Käytännön esimerkkinä tästä on se, että jo 1960-luvulta lähtien yrityksemme on järjestänyt työntekijöilleen bussikuljetuksen töihin. Yhteiskuljetuksella säästetään merkittävästi luontoa. Lisäksi kaikkien yhtiömme autojen hankinnassa on määräävänä tekijänä otettu huomioon mahdollisimman pienet C02 -päästöt.

Suurimmat ekologiset ratkaisut ovat kuitenkin tuotannossamme: energiankulutusta on pienennetty tuotantolaitosten rakenteellisilla ratkaisuilla. Niin toimintojemme kuin raaka-aineittemmekin osalta on kehitetty mahdollisimman energiaa säästävät ratkaisut uusimpien teknologioiden avulla.
Vaikuttava esimerkki tästä on Hollenbachin tehdas, joka valmistui vuonna 2007. Se on suunniteltu maksimaalisen energiatehokkaaksi jo aivan suunnittelun ensimmäisistä vaiheista alkaen. Tämä uusinta teknistä osaamista edustava tuotantolaitos tuottaa itse oman sähkönsä aurinkokennojen avulla ja on varustettu myös älykkäällä jäähdyttävällä ilmastointijärjestelmällä, joka hyödyntää 13 000 neliön rakennuksessa muodostuvaa hukkalämpöä.


Lisätietoja GreenIntelligencestä:
  • GreenIntelligence