ErP-direktiivi

ErP-direktiivin mukaisesti kaikille EU:n alueella myytäville teholtaan 125 W - 500 kW oleville puhallintuotteille asetetaan eritellyt hyötysuhdevaatimukset huolimatta siitä, toimivatko puhaltimet yksittäin vai komponentteina integroituna laitteisiin ja järjestelmiin.
Mikäli puhaltimen hyötysuhde on heikko eikä se täytä direktiivin vaatimuksia, on puhallin korvattava esim. EC-puhaltimella.

Puhaltimia, jotka eivät täytä ErP-direktiiviä, ei saa saattaa uutena Euroopan Unionin alueella oleville markkinoille, mutta niitä voidaan edelleen tietyin edellytyksin käyttää varaosina. Meiltä voi siis jatkossakin tilata puhaltimia, jotka eivät täytä uusia säädöksiä mutta myyntidokumenteissamme on aina mainittu, mikäli kyseinen tuote ei läpäise ErP-direktiiviä ja lopullinen vastuu näiden puhaltimen käytöstä on asiakkaallamme, joka asentaa tuulettimen loppulaitteeseen.

1.1.2015 jälkeen valmistetuissa puhaltimissa, jotka eivät läpäise ErP-direktiiviä, ei ole myöskään CE-merkintää. Asiakas siis sitoutuu itse varmistamaan, että voi käyttää puhallinta.

Uusi EU-asetus puhaltimille teholuokassa 125 W - 500 kW on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 6.4.2011. Katso linkki alla.

EU-asetus_327_2011.pdf
Lisää ErP-tietoutta päämiehemme sivuilta (englanninkielinen)