ErP2015 energiatehokkuuden parantamiseksi

Puhaltimien ErP-direktiivin (EU 327/2011) ensimmäinen osa otettiin käyttöön vuonna 2013 ja 1.1.2015 astui voimaan direktiivin jatko-osa.

Tämä edellä mainittu direktiivi asettaa eritellyt hyötysuhdevaatimukset puhaltimille teholuokassa 125 W – 500 Kw huolimatta siitä, toimivatko puhaltimet yksittäin tai komponentteina integroituna laitteisiin. Mikäli puhaltimen hyötysuhde on heikko eikä se täytä direktiivin vaatimuksia, on puhallin korvattava esimerkiksi EC-puhaltimella.

Puhaltimia, jotka eivät täytä ErP-direktiiviä, ei saa saattaa uutena Euroopan Unionin alueella oleville markkinoille, mutta niitä voidaan edelleen tietyin edellytyksin käyttää varaosina. Meiltä voi siis jatkossakin tilata puhaltimia, jotka eivät täytä uusia säädöksiä mutta myyntidokumenteissamme on aina mainittu, mikäli kyseinen tuote ei läpäise ErP-direktiiviä ja lopullinen vastuu näiden puhaltimen käytöstä on asiakkaallamme, joka asentaa tuulettimen loppulaitteeseen.

1.1.2015 jälkeen valmistetuissa puhaltimissa, jotka eivät läpäise ErP-direktiiviä, ei ole myöskään CE-merkintää. Asiakas siis sitoutuu itse varmistamaan, että voi käyttää puhallinta.

EU-asetus puhaltimille teholuokassa 125 W - 500 kW on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 6.4.2011. Katso linkki alla.

EU-asetus_327_2011.pdf
Lue lisää aiheesta päämiehemme sivuilta www.ebmpapst.com