Tärkeä tiedote hinnankorotuksesta 1.1.2019 alkaen

Hyvä asiakas,
ebm-papst on toimittanut yrityksellenne korkealaatuisia puhaltimia vuosien ajan. Liikesuhteemme perustuu luottamukseen ja avoimeen vuoropuheluun. Tähän saakka olemme pystyneet minimoimaan hinnankorotukset ja täyttämään toiveenne korkeasta laadusta ja kustannustehokkaista tuotteista valmistusprosessejamme parantamalla. Toisin sanoen olemme onnistuneet kompensoimaan nousevia materiaali- ja henkilöstökustannuksia. Joissain tapauksissa olemme toiveidenne mukaisesti jopa pystyneet alentamaan hintoja kustannuspaineista huolimatta, osoituksena yhteistyömme arvostuksesta.

Talouden kasvaessa Suomessa, Saksassa ja myös maailmanlaajuisesti näemme lukuisista syistä johtuen kustannusten nousevan räjähdysmäisesti niin korkeiksi, ettemme enää pysty kompensoimaan kustannusten nousua tuotantoparannuksilla.
Tähän vaikuttavia seikkoja ovat:
- yhä kasvavat raaka-ainemateriaalien, puolivalmisteiden ja elektroniikkakomponenttien hankintakustannukset
- palkkatasojen nousu Saksassa ja myös muissa maissa, jotka toimittavat meille alihankintatuotteita
- jo voimassa olevien sekä uusien, voimaantulevien standardien aiheuttama hallinnollisten kustannusten kasvu
- yhä kasvavat logistiikka- ja jakelukustannukset kasvaviin toimitusmääriin liittyen.

Yllämainituista seikoista johtuen olemme päättäneet korottaa hintojamme ebm-papst-yhtiössä 3,8% alkaen 1.1.2019 kaikille tuotteillemme, toimituksillemme ja palveluillemme.
Korotus ei kuitenkaan koske jo olemassa olevia sopimuksia, jotka ulottuvat 1.1.2019 jälkeen.
Samansisältöinen kirje on lähetetty kaikille ebm-papst-konsernin asiakkaille.

Vaikka olemme joutuneet viime vuodet toimimaan hyvin epävakaissa olosuhteissa, olemme onnistuneet varmistamaan ebm-papstin luotettavuuden toimittajana. Tässä vallitsevassa vaikeassa hankintatilanteessa jossa kaikki nyt olemme, toivomme teidän ymmärtävän päätöksemme hintojen nostamisesta. Näin voitte jatkossakin varmistua johdonmukaisista hankintakuluista ensi vuotta budjetoitaessa.

Yhteistyöterveisin,

Frank From
Toimitusjohtaja
ebm-papst Oy