Käytämme vain uusiutuvaa energiaa

ebm-papst Oy:n Veni Energialta hankkima sähkö on alkuperätakuumerkittyä, 100% uusiutuvaa energiaa. Tuotantomuotoja ovat aurinko, vesi, tuuli, bio ja geoterminen energia.