Optimoidut puhallinseinät ilmanvaihtolaitteisiin

Ilmavirran vertailu: ylhäällä puhallinseinä, alhaalla hihnavetoinen keskipakopuhallin
Aikaisemmin suuria ilmastoinnin ilmamääriä tuloilma/poistoilma siirrettiin pääasiassa yhdellä isolla puhaltimella. Uudenaikaisissa ilmankäsittelylaitteissa kuten ebm-papstin FanGrid-laitteissa toimii useampia pienempikokoisia puhaltimia rinnakkain. Tämä säästää tilaa, varmistaa toiminnan luotettavuuden ja on tehokasta. Rinnakkain toimivat GreenTech EC -puhaltimet ovat erittäin luotettavia ja vähentävät huomattavasti käyttökustannuksia. ebm-papstin puhallinvalintaohjelma FanScout auttaa käyttäjää löytämään tehokkaimman ja edullisimman puhallinyhdistelmän.

Tehokasta ilmantuottoa pienessä tilassa
Keskipako- tai aksiaalipuhaltimia voidaan käyttää puhallinseinässä vaaditun ilmantuoton saavuttamiseksi. Tällä järjestelyllä on suuria etuja verrattuna yksittäisiin puhaltimiin. Ensinnäkin, alkupään (tuloilma) ja loppupään (poistoilma) lämmönvaihtimien ja suodattimien ilmavirta saadaan tasaisemmaksi. Tästä seuraa parempi lämmönsiirtokyky ja ilman suodatus vähäisellä painehäviöllä. Toiseksi, useampi pienikokoinen puhallin on helpompi asentaa ja huoltaa. Tämä vähentää järjestelmän kustannuksia ja säästää tilaa.

Puhaltimen valinta on tehty helpoksi
Optimaalisen puhallinyhdistelmän löytämiseksi ebm-papst tarjoaa joustavaa valintatyökalua: ebm-papst FanScout. Tämän valintaohjelman avulla ebm-papst määrittelee energiatehokkaimman puhallinseinän. FanScoutiin syötettävät vähimmäistiedot toimintaparametreistä ovat toimintapisteet ja -ajat. Pidemmälle vietyä suunnitelmaa varten sovellukseen voidaan syöttää myös yksityiskohtaisempaa tietoa, kuten puhaltimille käytettävissä olevan tilan koko, puhallinseinältä vaadittu vikasietoisuus sekä haluttu puhaltimien määrä. FanScout-ohjelma etsii kaikki mahdolliset yhdistelmät eri puhallinkokoja ja -määriä, perustuen arvioituun vuosittaiseen energiankulutukseen. Tuloksista käyvät ilmi käyttökustannukset, mitä voidaan täydentää pääoma- ja huoltokustannuksilla. Tällöin voidaan laskea puhaltimien elinikäkustannukset halutulle ajanjaksolle. Nämä kustannuslaskelmat auttavat päätöksenteossa.

Käyttökulut todellisissa käyttöolosuhteissa
Puhaltimen valinta ei perustu maksimaaliseen käyttöpisteeseen, vaan oikeastaan eri vuodenaikoina muuttuviin vaatimuksiin ja tarpeisiin. Ilmankäsittelylaitteet toimivat suurimman osan ajasta osittaisella kuormituksella, ja usein muuttuvissa olosuhteissa. Puhaltimille asetetut vaatimukset muuttuvat sen mukaan, käytetäänkö takaisinkierrätystä tai tehostettua päivä/yökäyttöä.
Tämän huomioimiseksi ebm-papst FanScout -ohjelma vertaa jopa viittä eri käyttötilaa, ja tallentaa jokaiselle suunnitelmalle puhaltimien käyttötunnit yhtä vuotta kohti. Ohjelma käyttää tätä tietoa laskeakseen energiankulutuksen jokaiselle puhallinyhdistelmälle.

Vikasietoisuus parantaa toimintavarmuutta
FanGrid-ilmankäsittelyjärjestelmät suunnitellaan vikasietoisiksi, jotta voidaan taata tarvittavan ilmamäärän jatkuva tuottaminen rakennukseen. Jos yksi puhaltimista ei toimi, muut puhaltimet nostavat automaattisesti nopeuttaan korvatakseen ilmamäärän pienenemisen. ebm-papst FanScout -ohjelmisto jäljittelee luotettavasti tällaista vikatilannetta, ja edesauttaa ilmanvaihtojärjestelmän optimaalista suunnittelua.

Kysy lisää myyjiltämme!

Lisätietoa FanScout-ohjelmasta