Euroopan remonttiaalto

Rakennuksia kunnostettaessa ja parannettaessa niiden eristystä sekä vaihdettaessa ikkunoita tullaan tarvitsemaan koneellista ilmanvaihtoa, jotta rakennusten sisäilmasto pysyy hyvänä. Näin voidaan myös välttää kosteuden aiheuttamia haittoja.

Remonttiaalto Euroopalle
Energiantuotannon ja talouskasvun tavoitteen saavuttamiseksi Euroopan komissio julkaisi 14. lokakuuta 2020 uuden kunnostustoiminnan strategian nimeltä Remonttiaalto Euroopalle (A renovation wave for Europe) - Rakennusten vihreämpi rakentaminen ja remontointi, työpaikkojen luominen ja elämän parantaminen.
Nämä uudistukset parantavat rakennuksissa asuvien ja niitä käyttävien ihmisten elämänlaatua, jossa isossa roolissa on toimiva ilmanvaihto ja lämmitys.

Tässä ebm-papst on vihreä kumppani: Vihreä älykkyys (Green Intelligence) tekee meidän kaikkien elämän paremmaksi.

Lisätietoa Euroopan komission sivuilta