Rinnan kytkettyjen EC-puhaltimien hyötysuhteen parannus

Kun induktiivisia vastuksia kuten sähkömoottoreita lisätään sähköpiiriin, verkon puhdas siniaalto muuttuu. Silloin teho vähenee ja puhaltimen hyötysuhde voi alentua kymmenillä prosenteilla, ellei siniaaltoa eheytetä. Myös ylijännitepiikit tai yliaallot herättävät laitesovelluskysymyksiä sähköverkkojen ylläpitäjille ja niiden käyttäjille.

Kysymys on aiheellinen etenkin silloin, kun useampi EC-puhallin kytketään rinnan.
ebm-papst on kehittänyt ratkaisun: puhaltimen erillislaiteyksikkönä liitettävä CNC017-AA01-01 kytketään yksinkertaisesti ennen 1-vaiheista AC- tai EC-puhaltimen syöttöä.
Laite suodattaa häiritsevät sähköaallot, vähentää virtapiikkejä ja tuottaa erinomaisen tehokertoimen, lähelle yhtä.
Induktiivisien vastuksien koko on suotavaa suunnitella etukäteen, jotta EC-moottorin käämityksien aiheuttama reaktiivinen teho kompensoituisi täysin.
Miksi aktiivisen PFC-liitännäisen käyttö kannattaa?
• Harmoniset virrat suodatetaan ja tehokerroin yksi saavutetaan
• Virtapiikit vähenevät huomattavasti
• Useamman EC-tuulettimen rinnakkainen käyttö on mahdollista
• Käytettäessä tuulettimia rinnakkain, vaihesiirtymät EN 61000-3-2:sta kohti on mukautettu
• Helppo liitettävyys
Mitä tulee huomioida?
• EC-moottorit täytyy mukauttaa oikein
• Yhden tai useamman EC-tuulettimen yhdistäminen on mahdollista
• Maksimi ottoteho on 170 wattia
Lisäksi tulee myös huomata, että tämä ohjausyksikkö on hyvä ja helppo laite varmistamaan energiansäästö, kun projektissa käytetään EC-tekniikkaa, jossa on useampia pieniä puhaltimia.

Lisätietoa PCF-liitännäisestä saat myyjiltämme ja alla olevista tiedostoista.

Control_unit_external.pdf
Harmonics_and_PF_1__vs__3_.ppt