ebm-papst mukana Itämeren suojelutyössä

ebm-papst Oy osallistui jo perinteeksi muodostuneeseen joulukeräykseen "Lahjoita Itämerelle ravinneköyhä joulu" Itämeren ekologisen tilan parantamiseksi. Kiitokseksi tuesta Itämeri-työlle olemme vastaanottaneet Baltic Sea Action Groupin lähettämän diplomin.

Kampanjan tärkeä sanoma on, että ravinteet typpi ja fosfori eivät saa päästä mereen aiheuttamaan rehevöitymistä, eli levien räjähdysmäistä kasvua. Ongelmaa korostaa lisäksi se, että fosforin mineraaliset varannot ovat ehtymässä, ja typen tuottaminen vaatii paljon energiaa. Kuitenkin nämä ravinteet ovat tärkeitä ruoantuotannossa. Ottamalla nämä arvokkaat ravinteet talteen sen sijaan, että tuhlaisimme niitä samalla kun turmelemme niillä Itämerta, voimme sekä pelastaa Itämeren että varmistaa tulevaisuuden ruoantuotannon.

Joulukampanjassa Itämeri-työn hyväksi kerättiin yhteensä 190 500 euroa, ja mukana keräyksessä oli 124 organisaatiota monilta eri toimialoilta. BSAG tulee käyttämään kampanjassa kerätyt lahjoitukset ravinteiden ohjaamiseksi takaisin ruoantuotantoketjuun. Tänä vuonna Lounais-Suomessa on käynnistymässä BSAG:n ajama ravinteiden kierrättämispilottihanke, jossa toimia ja teknologioita ravinteiden kierrättämiseksi maataloudessa päästään testaamaan käytännössä. Pilotoinnista tulee hyötymään erityisesti kovasti rehevöitynyt Saaristomeri.

Baltic Sea Action Group