ebm-papst on mukana rakentamassa puhtaampaa tulevaisuutta

ebm-papstin varastolla Espoon Vitikassa käytetään ainoastaan 100% kotimaista vesivoimalla tuotettua energiaa.

Oomi Oy:n sertifikaatissa kerrotaan, että sähkön alkuperä on varmennettu RES-E-direktiivin mukaisilla alkuperätakuilla, jotka on myönnetty EECS-standardin mukaisesti (European Energy Certificate System).