Laatu ja ympäristö

ebm-papst Oy on päivittänyt laatujärjestelmänsä vastaamaan uusittua laatustandardia ISO 9001:2015. Laatujärjestelmä kattaa kaikki Suomen konttorin toiminnot.

Laatujärjestelmän toimintaa seurataan jatkuvasti. Olemme asettaneet toiminnallemme laatutavoitteita ja niiden toteumista seuraamme kuukausittain. Laatusertifikaatin meille myöntänyt ulkopuolinen sertifiointiyritys suorittaa kaksi kertaa vuodessa laatujärjestelmän seuranta-arvioinnin. Lisäksi ebm-papst Oy:n toiminnot käydään osastokohtaisesti läpi kerran vuodessa sisäisissä auditoinneissa.

Laatupolitiikka ebm-papst Oy:lle ja ebm-papst Eesti Filiaalille
Laatujärjestelmällämme on oltava koko henkilökunnan tuki ja toimintamme on kaikilta osin perustuttava laatujärjestelmään. Kaikissa toiminnoissamme on varmistettava että toimitetut tuotteet ja palvelut vastaavat asiakkaamme vaatimuksia ja odotuksia. Pyrimme jatkuvasti parantamaan laatua toiminnoissamme kehittämällä uusia toimintatapoja ja asettamalla uusia laatutavoitteita jo saavutettujen tavoitteiden tilalle. Laatujärjestelmämme on varmistettava että asiakkaamme saavat tilatut tuotteet oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan oikealla hinnalla - siis oikea toimitus.

Myös päämiehillämme on laatujärjestelmä. Lisätietoa saat päämiesten kotisivuilta: www.ebmpapst.com/en/info-center/certification/certification.html

Ympäristöpolitiikka
Koko ebm-papst-konsernille on tärkeää toimia ympäristötietoisesti. Vuonna 2014 ebm-papst voitti German Sustainability Award -palkinnon, joka annetaan kestävän kehityksen mukaisesti toimivalle yritykselle.

ebm-papst Oy:n ympäristöjärjestelmä toimii yrityksen laatujärjestelmän ohella hallintajärjestelmänä, jonka tarkoituksena on kehittää ympäristöasioita. Ympäristöjärjestelmämme on standardin ISO 14001 mukainen, ja se koskee kaikkia yrityksen toimintoja. Ympäristöjärjestelmällämme on oltava koko henkilökunnan tuki. Ympäristöpolitiikasta ja -päämääristä tiedotetaan henkilökunnallemme ja kaikille sidosryhmillemme (esim. urakoitsijoille, työnsuorittajille ja tilapäistyövoimalle). Vaadimme kaikilta osapuolilta myös sitoutumista näihin periaatteisiin.

ebm-papst Oy myös kannustaa työntekijöitään toimimaan mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja lisäämään omaa ympäristötietouttaan. Toiminnallemme on asetettu ympäristöpäämääriä, joiden toteutumista seurataan jatkuvasti. Tarvittaessa päämääriä tarkistetaan ja uusia päämääriä asetetaan, koska haluamme jatkuvasti parantaa yrityksen ympäristöasioiden hoitoa.

Toiminnallamme on oltava mahdollisimman pieni ympäristövaikutus, ja sen on täytettävä vähintäänkin voimassaolevan ympäristölainsäädännön vaatimukset. Sitoudumme ympäristönsuojeluun, eikä toimintamme ei saa aiheuttaa ympäristön pilaantumista.

Pyrimme toiminnassamme ennakoimaan mahdollisuuksien mukaan myös ympäristölainsäädännön tulevan kehityksen, ja tällä tavoin parantamaan ympäristönsuojelun tasoa. Haluamme auttaa ja opastaa asiakkaitamme saavuttamaan omat ympäristöpäämääränsä tarjoamalla heille valikoimastamme mahdollisimman energiataloudellisia ja ympäristöystävällisiä tuotteita.